تخلیه و بارگیری ۳ میلیون تن کالا در بندر امیرآباد

خبرگزاری ایسنا

محمدعلی اصل سعیدی پور در گفت و گو با ایسنا در تکمیل این خبر اظهار کرد: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۵ هزار تن کالا در بندر امیرآباد تخلیه و بارگیری شده که در مقایسه با مقدار ۲ میلیون  ۲۰۰ هزار تن سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی یکی از مولفه های اصلی عملکرد بنادر را ، رکورد تخلیه و بارگیری کالا عنوان کرد و افزود: بر اساس تحلیل داده های آماری در این بندر،  میزان بارگیری کالا در سال جاری به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن گزارش شده است که رشد ۱۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

سعیدی پور همچنین گفت: با توجه به نقش پر رنگ سازمان بنادر و دریانوردی در مراودات اقتصادی و موقعیت استراتژیک ایران که از شمال و جنوب به دریا متصل است، بندر امیرآباد توانست در سال جاری رکورد ۱۹۶ درصدی  ترانزیت را به ثبت برساند و در این زمینه ۱۲۹ هزار تن کالا به صورت ترانزیتی از بندرامیرآباد به کشورهای حوزه CIS و یا بالعکس جابجا شد.

مدیرکل بندر امیرآباد در پایان به نقش مهم  بنادر به عنوان دروازه های تجارت جهانی در ارتقای توان رقابت پذیری بخش های مختلف اقتصادی و رشد آن ها در کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد: بندر امیرآباد می تواند با بکارگیری از تمام ظرفیت های راهبردی و لجستیکی خود و با تکیه بر اهداف مدون و چشم انداز توسعه ای سازمان بنادر و دریانوردی به یکی از مهمترین کانون های اقتصادی کشور تبدیل شود.

تخلیه و بارگیری ۳ میلیون تن کالا در بندر امیرآباد