صنوف گردشگری بخش خصوصی تلقی نمی‌شود

خبرگزاری ایسنا

محمد فرخ‌زاده در جمع روسای صنوف گردشگری، صنایع دستی، اساتید و صاحب نظران استان فارس، برلزوم ارتقا سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه گردشگری تاکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس، فرخ‌زاده گفت: هنوز هم بسیاری از افراد گردشگری را خدمات لوکس می بینند و این موصوع نشان از آگاهی نداشتن کامل آنها از این خدمات است.

او، تغییر در ساختارهای معاونت امور زائرین و گردشگری استانداری فارس را نخستین اقدامش اعلام و اضافه کرد: توجه به حوزه گردشگری رویداد و ورود پروژه های سرمایه گذاری به این معاونت از تغییرات ساختاری این معاونت خواهد بود.

فرخ‌زاده، تلاش برای تحقق اتصال فارس به دریا را از برنامه‌های مد نظر خود با هدف توسعه گردشگری بیان و اضافه کرد: مباحث آموزش یکی از ارکان مهم در حوزه گردشگری است و با توجه به اینکه عموم مردم همچنین گردشگری را خدماتی لوکس می ببیند از این رو باید به مباحث آموزشی ورود جدی شود.

معاون استانداری فارس در ادامه بر ضرورت ورود آموزش پرورش در این حوزه تاکید و اضافه کرد: باید در حوزه آموزش تدابیر جدی اندیشیده شود تا سواد گردشگری مردمی افرایش یابد و این مهم از دوران تحصیل دانش آموزان باید اتفاق افتد. 

فرخ‌زاده گفت: صنوف گردشگری  بخش خصوصی تلقی نمی‌شود، چون عواید فعالیت های صنوف به عموم مردم برمی گردد و بهتر اینست که این مجموعه های تخصصی را عمومی غیردولتی بنامیم و این باعث می‌شود که ارتباط موثر مشترکی بین این مجموعه و حاکمیت برای یک هدف یعنی خدمت به عموم مردم شکل بگیرد. 

محمود فخری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس نیز با قدردانی از استاندار فارس به واسطه انتصاب فرخ‌زاده در سمت معاونت امور زائرین و گردشگری استان، برای همکاری با این معاونت، اعلام آمادگی کرد.

فخری بر ضرورت تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی حوزه گردشگری تاکیدو اضافه کرد: توجه به بخش گردشگری و توسعه آن تاثیر به سزایی در توسعه و رونق اقتصادی استان دارد.

به گفته وی گردشگری جزو صنوفی است که می تواند رونق و اشتغال را در صنوف دیگر هم فراهم کند.  

صنوف گردشگری بخش خصوصی تلقی نمی‌شود