برقراری شرایط ممنوعه بر قریب به تمام دشت‌های یزد

خبرگزاری ایسنا

«محمدعلی امیربیکی» در مورد وضعیت افت آبخوان و کسری مخزن در استان با اشاره به اینکه متوسط بارندگی سالیانه استان حدود ۹۵ میلیمتر و در مقایسه با متوسط بارندگی کشور حدودا ۳۸ درصد است، افزود: واقع شدن استان در کمربند بیابانی نیمکره شمالی، تحلیل سیستم‌های باران زای وارده به استان به علت دوری از منابع رطوبتی، تابش خورشیدی زیاد و موقعیت توپوگرافی همگی موجب شده تا شرایط اقلیمی استان به صورت خشک و خشن درآید.

وی با بیان این که بهره برداری از آب زیرزمینی از قدیم الایام بوسیله چشمه و قنات در استان یزد رایج بوده است و در دشت‌های مختلف شبکه های وسیعی از رشته قنوات وجود داشته که آب مورد مصرف کشاورزی، شرب و بهداشت را تامین می کرده است، اضافه کرد: بهره‌برداری با این سیستم مناسب ترین روش حفظ تعادل هیدرولوژیکی سفره های آب زیرزمینی بوده است.

امیربیکی اظهار کرد: با رواج حفر چاه در استان و در نتیجه برداشت بیش از حد از آبخوان‌ها، این تعادل بهم خورده و افت سطح آب زیرزمینی مشاهده شده است، به طوری که امروزه بیلان آبی در اکثر دشت‌های استان منفی و در برخی مناطق هم بحرانی است.

وی ادامه داد: کسری بیلان آب زیرزمینی استان حدود منفی ۳۸۴ میلیون مترمکعب در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده و متوسط کسری بیلان دراز مدت آن حدود منفی ۲۴۳ میلیون مترمکعب است، بدیهی است که شرایط موجود زنگ خطری برای وضعیت سفره های آبی استان در آینده نه چندان دور می باشد. البته از عواقب اسف بار افت سطح آب زیرزمینی علاوه بر خشکیدن قنوات و کاهش آبدهی تعدادی از چاهها، تغییر کیفیت و افزایش املاح هم بوده است.

این مسئول از جمله مهمترین راهکارهای مدیریت وضع موجود را طرح احیا و تعادل بخشی عنوان کرد و گفت: طرح مذکور یکی از عمده فعالیت‌های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت حفاظت کمی و کیفی منابع آب و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی است که در سال‌های اخیر در محدوده‌های مطالعاتی استان اجرا شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای یزد، امیربیکی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون نصب کنتور، انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت، خاموشی، اصلاح و تعدیل و غیره باعث صرفه‌جویی در میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی شده و علاوه بر طرح فوق، اجرای طرح استفاده مجدد از پساب تصفیه شده مطابق با مسائل زیست محیطی و همچنین فرهنگ سازی در اقشار مختلف جهت صرفه جویی و کاهش مصرف آب  از جمله دیگر راهکارهای مدیریت مصرف است.

برقراری شرایط ممنوعه بر قریب به تمام دشت‌های یزد