عزل یک مدیر در وزارت کار به دلیل انتصاب فامیلی با پیگیری عبدالملکی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار ایرنا با اطلاع وزیرکار مبنی بر اینکه مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین برای دختر خود حکم مسئولیت صادر کرده است، دستور فوری برای لغو این حکم صادر شد

علاوه بر این با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستور عزل این مدیرعامل را که از دوره‌های گذشته به این سمت منصوب شده بود را نیز صادر کرد.

عزل یک مدیر در وزارت کار به دلیل انتصاب فامیلی با پیگیری عبدالملکی

عزل یک مدیر در وزارت کار به دلیل انتصاب فامیلی با پیگیری عبدالملکی