لیست سیاه مسکو برای تحریم نمایندگان اتحادیه اروپا بلندتر شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: روسیه بارها به اتحادیه اروپا درباره استفاده از اقدامات محدودکننده که بر اساس قوانین بین‌المللی نامشروع هستند، هشدار داده است. در میانه تصمیم‌های گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا، مسکو نیز آشکارا اعلام کرد که حق خود را برای تلافی کردن این اقدامات محفوظ می‌داند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین ذکر شده است: دولت مسکو بر اساس اصل برابری و تقابل تصمیم گرفته تا لیست تلافی‌جویانه علیه نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا موسسات منع شده از ورود به روسیه را گسترش دهد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، این لیست سیاه شامل روسای کمپانی‌های نظامی خصوصی اروپایی فعال در مناطق مختلف جهان، نمایندگان آژانس‌های اجرای قانون و مقام‌های اجرایی و قانونگذار از برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که شخصا در پیشبرد و رواج سیاست ضد روسی دست دارند. این لیست به هیات اتحادیه اروپا در مسکو ارائه شد.

وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست محدودکننده خود که “غیر قانونی، مخرب و بیهوده” است در قبال مسکو از سر گرفته‌اند.

دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین اعلام کرد:‌ ما به بروکسل تاکید داریم تا به صدای اروپایی‌های معقول و منطقی گوش فرا دهند که خواستار لغو چنین سیاست تحریمی علیه روسیه هستند که تضعیف‌کننده قوانین بین‌المللی بوده و به وضوح به بن‌بست می‌انجامد. این پیش شرطی برای احیای ثبات و امنیت در منطقه اروپا – آمریکا و همچنین ثبات در فضای روابط بین‌المللی تلقی می‌شود.

لیست سیاه مسکو برای تحریم نمایندگان اتحادیه اروپا بلندتر شد