دانش‌آموزان برگزیده بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، هیأت داوران وزارت علوم ۳۱ طرح شامل: ۴۱ نفر از دانش‌آموزان استان‌های مختلف کشور را به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره بیست و سوم انتخاب کرد.

تعداد ۲ هزار و ۳۶۳ طرح از مناطق مختلف کشور که غالباً طرح‌هایی با رویکرد رفع نیازها و مسائل زیست بوم منطقه جغرافیایی شرکت‌کنندگان بود، ارائه شد. ۳۱ طرح پس از بررسی‌های علمی دقیق به عنوان طرح های برگزیده اعلام شد.

بر این اساس، تعداد ۲۴۱ طرح به مرحله مصاحبه دعوت شدند و در نهایت ۷۱ طرح به مرحله داوری وزارت علوم راه یافتند که از این بین ۳۱ طرح از ۴۱ دانش‌آموز از استان‌های مختلف کشور به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره بیست و سوم انتخاب شدند.

نوآوری، کاربرد و حل‌مسأله، ارزش و مستندسازی علمی و پژوهشی، و به‌ کارگیری روش‌های کیفی و کمی در داوری، از شاخص های اصلی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی است.

دانش‌آموزان برگزیده بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی معرفی شدند