دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران معرفی شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه ۶ دی ماه به صورت الکترونیکی در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد.
 
با شرکت دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در این انتخابات، ملیحه حسینخانی برای یک سال به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.
 
حسینخانی دانشجوی مهندسی شهرسازی از دانشکد‌ه‌های پردیس هنرهای زیبا و دبیر کانون نیکوکاری والعصر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نیز هست.
 

 


دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران معرفی شد