هزینه بیمه سالیانه هر دانش‌آموز 9 هزار و 178 تومان است/ جبران هزینه بستری محصلان کرونایی تا سقف 10 میلیون تومان

خبرگزاری فارس :

 

گودرز کریمی‌فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره بیمه دانش‌آموزی، اظهار کرد: در حال حاضر سهم پرداختی بیمه حوادث دانش‌آموزی برای هر دانش‌آموز ۹ هزار و ۱۷۸ تومان است که این میزان برای یک سال تحصیلی و در طول شبانه‌روز است.

وی با بیان اینکه بیمه حوادث دانش‌آموزی در سرفصل‌های حوادث، بیماری و مسؤولیت مدنی پرداخت می‌شود، افزود: در دوره کرونا هم، بیمه دانش‌آموزی خدماتی را در نظر گرفته است که جبران هزینه بستری تمام دانش‌آموزان کرونایی تا سقف 10 میلیون تومان در سراسر کشور البته مشروط به بستری در بیمارستان از جمله آن است.

کریمی‌فر با بیان اینکه در بیمه دانش‌آموزی جبران غرامت فوت ناشی از حادثه در طول شبانه روز تا سقف 15 میلیون تومان است، ادامه داد: بیمه دانش‌آموزی، هزینه‌های درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از هر حادثه تا سقف 6 میلیون تومان برای هر دانش‌آموز و همچنین هزینه‌های اعمال جراحی ناشی از بیماری به شرط بستری تا سقف 6 میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد.


هزینه بیمه سالیانه هر دانش‌آموز 9 هزار و 178 تومان است/ جبران هزینه بستری محصلان کرونایی تا سقف 10 میلیون تومان