مشکل کمبود نیروی بهورز در دانشگاه ها جبران می شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

 وزیر بهداشت گفت: تعداد دستاورد‌های ما پس از انقلاب با افزایش چشمگیری رو به رو شده است، یکی از آن دستاورد‌های مهمی که پس از انقلاب اسلامی حائز اهمیت بود، ایجاد شبکه‌های بهداشتی در کشور و به خصوص در روستا‌ها است، این دستاورد برای تامین سلامت مردم و نظام بهداشتی روستا فعالیت می کند.

او معتقد است اغلب نیرو‌های بهورز از مردم روستا‌ها هستند، مردمی که از سوی وزارت بهداشت تعیین و تربیت شده اند، بیماریابی بیماران، واکسینه کردن افراد جامعه در دوران کرونا و در استان‌های مختلف به عهده بهورزان بود.

وزیر بهداشت درباره خبر تعدیل نیرو بهورزان در روز بهورز در برخی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: متاسفانه در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به دلیل کم توجهی به پرسنل بهورز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، البته این موضوع به تنهایی وجود ندارد و برخی از خانه‌های بهداشت در کشور تخریب شده اند، امروز یکی از برنامه‌های اصلی ما افزایش تعداد خانه‌های بهداشت برای نیرو‌های بهورز است.

وزیر بهداشت ادامه داد: در آینده نزدیک مشکل کمبود نیروی بهورز را در دانشگاه ها جبران می کنیم و حتما وضعیت این افراد به وضعیت اولیه باز خواهد گشت، زیرا هدف اصلی ما بازسازی و تداوم بهورزان است، اما اصلی ترین مشکل ما این است باید یک منابع پایدار در کشور ایجاد کنیم، زیرا عمده فعالیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی براساس منابع پایدار است.

عین اللهی گفت: وزارت بهداشت نیازمند دو منابع پایدار است، اولین منبع پایدار ۱ درصد ارزش افزوده است و دیگری مالیات بر مواد مضر مثل سیگار است، ما از مجلس شورای اسلامی می خواهیم مالیات سیگار را به ما برگرداند، حذف مالیات بر سیگار باید توسط مجلس تجدید نظر شود زیرا اگر مالیات سیگار را نداشته باشیم نمی توانیم فعالیت ها را به راحتی انجام دهیم، زیرا خدمات بیمه کافی نیست.

او درباره پوشش بیمه ای هزینه‌های ناباروری گفت: براساس مصوبات شورای عالی بیمه، دو سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت مقرر شد ۹۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند تا خانواده ها از نظر مالی مشکلی در زمینه درمان خدمات ناباروری نداشته باشند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

مشکل کمبود نیروی بهورز در دانشگاه ها جبران می شود