مصرف گوشت بر رشد مغز انسان تأثیری ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – این محققان، داده‌های باستان‌شناسی در شرق آفریقا را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که مصرف گوشت در طول زمان باعث افزایش رشد مغز نشده است.

در حالی که باور علمی عموم، تصور دارد مصرف پروتئین حیوانی گوشت بر رشد مغز موثر است.

به گفته این محققان، مصرف گوشت حتی باعث افزایش اندازه آناتومیکی مغز در انسان اولیه نشده است.

منبع: سایت pcrm

مصرف گوشت بر رشد مغز انسان تأثیری ندارد