واکسن فایزر مقاومت چندانی در کودکان ایجاد نمی‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان :

طبق مطالعه محققان آمریکایی، واکسن کووید ۱۹ در برابر بیماری شدید در کودکان ۵ تا ۱۱ ساله در طول بروز موج امیکرون محافظ بود؛ اما به سرعت توانایی خود را برای جلوگیری از ابتلای این گروه سنی به کرونا از دست داد.

بر اساس این مطالعه که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اثربخشی واکسن در برابر محافظت از ابتلای کودکان از ۶۸ درصد در اواسط دسامبر در مقایسه با کودکانی که واکسینه نشده بودند، به ۱۲ درصد در پایان ژانویه کاهش یافت.

بر اساس داده‌های موجود در این زمینه، محافظت واکسن فایزر برای افراد ۱۲ تا ۱۷ ساله نیز به ۵۱ درصد کاهش یافته است.

محققان در این زمینه عنوان کرده اند: ” این نتایج نیاز بالقوه به مطالعه دز جایگزین واکسن برای کودکان و اهمیت مداوم حفاظت‌های دیگر از جمله استفاده از ماسک برای جلوگیری از انتقال این بیماری را نشان می‌دهد.”

منبع: رویترز

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

واکسن فایزر مقاومت چندانی در کودکان ایجاد نمی‌کند