سازمان غذا و دارو اثر بخشی دوز تقویت کننده واکسن رازی کووپارس را تائید کرد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – حمیدرضا اینانلو گفت: بر اساس ارزیابی نتایج بدست آمده از مطالعات بالینی دُز تقویت کننده واکسن رازی در افراد ۱۸ سال به بالا، این واکسن ایمنی زایی و اثربخشی لازم را دارد.

نتایج مطالعه نشان داده است بیشترین اثر بخشی در افرادی است که واکسن های غیر فعال سینوفارم و برکت را در دوزهای اولیه دریافت کرده اند.

به گفته فلاح مهر آبادی سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس، این واکسن می‌تواند به عنوان دوز یادآور تمامی پلتفرم‌های استفاده شده در کشور تزریق شود و تا ۱۸ برابر میزان آنتی بادی خنثی کننده را افزایش دهد.

سازمان غذا و دارو اثر بخشی دوز تقویت کننده واکسن رازی کووپارس را تائید کرد