آی سی یوی کرونایی بیمارستان مصطفی خمینی تکمیل است

باشگاه خبرنگاران جوان :

سعید هاشم زاده گفت : بیمارستان مصطفی خمینی دارای دو آی سی یوی هفت تخت خوابی است. یک بخش برای بیماران کرونایی است.

بیمارستان مصطفی خمینی دارای ۱۸ تخت ویژه بیماران عادی کرونایی است که از این تعداد ۱۱ تخت آن پر شده اند.

به گفته مسئولان تعداد بیماران سرپایی و عادی کرونایی مراجعه کننده به بیمارستان کاهش پیدا کرده است.

بر اساس آخرین تصمیم گیری ستاد ملی کرونا، اعمال محدودیت و تصمیم گیری در این خصوص به صورت استانی و منطقه ای است.

او گفت: در حال حاضر پیک شیوع بیماری کرونا و واریانت ٱمیکرون روند نزولی در تهران دارد. پوشش واکسیناسیون در کاهش طول مدت پیک ششم و سویه ٱمیکرون است و معتقدم که باید تبلیغات بیشتری برای تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در کشور انجام شود.

رئیس بیمارستان مصطفی خمینی اعلام کرد که افراد باید دستورالعمل های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند و در اجتماعات و به خصوص فضای سربسته به موضوع رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک توجه کنند.


بیشتر بخوانید

  • نزولی شدن ابتلا به کرونا در برخی مناطق کشور در پیک ششم

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

آی سی یوی کرونایی بیمارستان مصطفی خمینی تکمیل است