شاخص تحقق نسخه نویسی در تهران ۹۳ درصد است

باشگاه خبرنگاران جوان :

سیده مریم حسینی گفت: پروژه نسخه الکترونیک نزدیک به ۳ سال می‌شود که در تهران آغاز شده است، اما در سال ۱۴۰۰ فعالیت سازمان سلامت در این زمینه شدت پیدا کرد. به گونه‌ای که پزشکان غیر طرف قرارداد نیز به این طرح پیوستند.

به گفته حسینی یکی از مشکلات استان تهران بحث پزشکان طرف قرارداد بود. بالغ بر ۵ هزار موسسه در تهران وجود دارند. دانشگاه ها، وزارت بهداشت و نظام پزشکی همه باید برای اجرای صد درصدی این طرح کمک کنند.

حسینی گفت: حتی اگر زیرساخت‌ها در دیگر ارکان نظام سلامت آماده نبود، باید اجرای کامل این طرح به سرعت انجام شود. بیش از ۹ هزار پزشک مطب‌دار غیر طرف قرارداد آموزش دیده اند.

باید تمامی پزشکان به سمت الکترونیکی شدن پیش بروند. به تمامی مراکز اطلاع رسانی شده است تنها در صورت قطعی برق و اینترنت با نسخه کاغذی ارائه خدمات دهند.

به گفته وی شاخص تحقق نسخه نویسی در استان تهران به ۹۳ درصد و در خراسان رضوی نیز به ۹۰ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

شاخص تحقق نسخه نویسی در تهران ۹۳ درصد است