دانشگاه علم پزشکی قم در انتشار آمار کرونایی پیش قدم شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان سیامک محبی می‌گوید: از ۹۲ فوتی اخیر کرونایی در قم، ۶۲ درصد آن‌ها واکسن نزده  و هشت درصد سه دوز واکسن زده بودند که نیمی از این هشت درصد درصد کمتر از ۲ هفته از زمان تزریق و اثربخشی دوز سومشان گذشته بود.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، از هشت درصد فوتی‌های کرونایی که سه دوز واکسن تزریق کرده بودند، اغلب بالای ۷۰ سال و دارای بیماری زمینه‌ای بودند.

البته علوم پزشکی قم اعلام نکرده است که منظور از اخیر چه بازه زمانی است.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا می‌گوید منتشر نشدن آمار بستری‌شدگان و فوتی‌های کرونایی که واکسن نزده‌اند، موجب تردید مردم برای تزریق واکسن شده است.

محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفته است: مطالعاتی که در حوزه تحقیقات وزارت بهداشت برای انتشار آمار بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی واکسن زده و نزده انجام شده، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند.

هاشمی در واکنش به درخواست باشگاه خبرنگاران برای انتشار آمار بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی واکسن زده یا نزده، گفت: منابع تهیه چنین آماری متعدد بوده و نیاز به ویرایش دارند؛ البته مجدد تاکید کردم که بهتر است صبوری کنید تا به زودی نتیجه نهایی در اختیار شما، دیگر دوستان خبرنگار و مردم قرار داده شود.


بیشتر بخوانید

  • تعلل وزارت بهداشت؛ تردید مردم!
  • وزارت بهداشت: آمار نداریم!

دانشگاه علم پزشکی قم در انتشار آمار کرونایی پیش قدم شد