امکان ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی اوکراین در رشته‌های کارشناسی علوم پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – حسن زاده می‌گوید: با توجه به شرایط جنگ، امکان تحصیل دانشجویان علوم پزشکی اوکراین در رشته‌های کارشناسی علوم پزشکی ایران فراهم شده است اما  امکان ادامه تحصیل دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی فراهم نیست.

تعداد دانشجویان ایرانی در اوکراین ۱۴۲۴ نفر است، حدود یک هزار دانشجوی علوم پزشکی در اوکراین تحصیل می‌کنند که اغلب دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی هستند.

دانشگاه های علوم پزشکی اوکراین مورد تایید وزارت بهداشت نیستند.

از سال ٢٠١٩ مصوبه بازگشت دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور لغو شده است؛ اما اکنون وزارت بهداشت برای دانشجویان اوکراین استثنا قائل شده است.

دانشجویان ایرانی خارج از کشور پس از فارغ التحصیلی و ارزیابی می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند.

کد ویدیو

امکان ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی اوکراین در رشته‌های کارشناسی علوم پزشکی