بیانیه وزرای اتحادیه عرب مانعی برتقویت روابط ایران باهمسایگان است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات سخیف نشست ۱۵۷ وزرای خارجه اتحادیه عرب و بیانیه کمیته خودخوانده ۴ جانبه در حاشیه این نشست از ادامه دور باطل اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران و تغییر نکردن شیوه رفتاری، شدیداً ابراز تاسف کرد و این گونه اقدامات بی ثمر را مغایر تحرکات این کشورها برای تعامل و دیپلماسی منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران طی چند ماه گذشته خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری و بی اساس دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهای مداخله گری که سابقه طولانی از تنش آفرینی و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا دارند را مردود شمرد.‌

خطیب زاده صدور این نوع بیانیه‌های تکراری را مانعی بر تقویت روابط ایران با همسایگان عنوان کرد و بار دیگر بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سو تفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، با مردود شمردن بیانیه، تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.

خطیب‌زاده حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته‌ای و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران را از جمله سیاست‌های راهبردی کشور خواند و بر بی اثر بودن این بیانیه‌ها در مسیر توسعه صنعت صلح آمیر هسته‌ای کشور تاکید کرد.

https://critter.ir/10/03/2022/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c/