رییس‌جمهور: فرصت‌ها و ظرفیت‌های گسترده توسعه همکاری‌های تهران – بلگراد باید فعال شوند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی الکساندر ووچیچ رییس‌جمهور صربستان گفت: جمهوری اسلامی ایران، مصمم است در راستای منافع دو ملت، بیش از پیش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی را با صربستان، توسعه و تحکیم بخشد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع و گسترده‌ای که برای توسعه سطح همکاری‌های دو کشور وجود دارد، افزود: توسعه همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری، منافع متقابلی برای دو کشور دارد که باید شناسایی و فعال شوند.

الکساندر ووچیچ رییس‌جمهور صربستان نیز در تماس تلفنی خود با تاکید بر اینکه دو کشور از زمینه‌های گسترده‌ای برای توسعه سطح روابط برخوردار هستند، گفت: بلگراد به دنبال ارتقای سطح مناسبات و همکاری‌های تجاری و بازرگانی و ایجاد روابط مستحکم سیاسی و راهبردی با تهران است.

رییس‌جمهور صربستان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره مواضع مستقلی داشته است و بر این مبنا می‌توانیم در مسایل بین المللی همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم.

رییس‌جمهور: فرصت‌ها و ظرفیت‌های گسترده توسعه همکاری‌های تهران – بلگراد باید فعال شوند