سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای اورژانس به ۹۰ درصد رسید

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«‏در جلسه هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای بستری در اورژانس به ۹۰ درصد افزایش یافت.
کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های مراقبت اورژانس و تضمین دسترسی همه به این مراقبت‌ها، از نتایج این مصوبه است.»

سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای اورژانس به ۹۰ درصد رسید