وزیر خارجه: در روابط خارجی کشور شاهد گشایش در مناسبات هستیم

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در پستی اینستاگرامی در خصوص سفر رئیس جمهور به روسیه در ادامه نوشت: در روابط خارجی کشور شاهد گشایش در مناسبات هستیم. ضمن این که در سیاست خارجی،  تعریف «منافع مشترک»، چارچوب حرکت در تامین منافع ملی کشورهاست.

توافقات، دستاوردها و برنامه های متنوع رییس جمهور در مسکو نشان می دهد، سفری موفق و موید دیپلماسی فعال رییس جمهور، انجام شده است.

 مصمم هستیم برای عبور از بحران ها و فائق آمدن بر مشکلات، انسجام ایران و ایرانی را از یاد نبریم.

https://critter.ir/28/01/2022/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%af%d8%b4%d8%a7/