رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، مبنای این رتبه بندی بر اساس سه شاخص تعداد ارجاع یا لینک‌های برقرارشده از سایر سایت‌ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن ۵۰ درصد، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پراستناد دانشگاه درGoogle Scholar  (شاخصOpenness/Transparency) با وزن ۱۰ درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence/Scholar) با وزن ۴۰ درصد است. بر اساس نتایج اخیر این رتبه‌بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کرده‌اند.

 در حال حاضر  از ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی،  ۴۵ درصد آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده‌اند.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی وبومتریکس (Webometrics ) در ژانویه  سال ۲۰۲۲ میلادی و مقایسه آن با جولای  سال ۲۰۲۱ میلادی به شرح زیر است:

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس

رتبه‌ دانشگاه‌های وزارت بهداشت در نظام رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس