آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی با نظر ستاد کرونا و رئیس دانشگاه ترکیبی یا مجازی خواهد بود

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش شیوع کرونا در کشور و لزوم توجه به سلامت دانشجویان گفت: در شهرهای قرمز برنامه آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی با نظر ستاد کرونا و رئیس دانشگاه ترکیبی یا مجازی خواهد بود.

دکتر باقری‌فرد گفت: آزمون‌های دانشگاه تا بهبود شرایط کرونایی کشور به تعویق بیفتد و تا حد ممکن آزمون‌ها مجازی برگزار نشوند زیرا علوم پزشکی با جان مردم عزیز ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل عملکرد دانشجویان در طول ترم تحصیلی می‌بایست به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به نقش ارزشمند دستیاران و کاروزان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در دوران اوج کرونا بیان کرد: کارورزان و دستیاران همانند اساتید حضورشان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی پررنگ‌تر خواهد بود.

آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی با نظر ستاد کرونا و رئیس دانشگاه ترکیبی یا مجازی خواهد بود