سند ملی فناوری نانو تصویب شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

منصور کبگانیان در صد و شصتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند ملی فناوری نانو در سال ۱۳۸۵ مصوباتی را به عنوان راهبرد‌ها و سیاست‌های نانو داشته است.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند که تلاش مسئولان ستاد فناوری نانو باعث پیشرفت‌های کلان در این حوزه شده است.

او گفت: در سال ۲۰۰۱ فقط ۹ مقاله در سراسر کشور در زمینه نانو داشته ایم؛ اما در سال ۲۰۲۱ ما ۱۱ هزار و ۵۸۲ مقاله در فناوری نانو داریم که رتبه چهارم در سطح جهان را به خود اختصاص داده ایم.

کارشناسان می‌گویند که ۹۱۵ محصول تائید شده را در حوزه فناوری نانو شاهد بوده ایم.

۱۱ و نیم هزار میلیارد تومان، تمام حجم فروش محصولات در حوزه فناوری نانو بوده است. ۹۳ درصد آن داخلی و ۷ درصد باقی مانده صادرات بوده و بخش صادرات ۴۰ میلیون دلار ارزش ارزی ایران بوده است. برند‌ها و دستاورد‌های ایرانیان در حوزه نانو در بیشتر کشور‌های جهان به فروش رفته است.

تعداد کمی از کشور‌های جهان نتوانسته اند به علت تحریم‌ها محصولات فناوری نانوی ایران را خریداری کنند و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند که درصدد رفع آن خواهند بود.

کبگانیان گفت: در سند ملی فناوری نانو، ۷ جلسه کمیته تخصصی داشته ایم. ۵ جلسه اقتصاد فناوری دانش بنیان به این موضوع اختصاص داشت و هم اکنون سند نهایی آن در دست ما است.

چشم انداز سند ملی فناوری نانو برای سال ۱۴۱۴ تصویب شده است.

او گفت: اهداف سند مذکور داری ۸ مرحله است که اقتدار و مرجعیت علمی بخش مهم آن بود تا بتوانیم در جهان بدرخشیم. هدف دوم ارتقای سطح فناوری‌های بدیع بود که مربوط به فناوری‌هایی است که مالک اصلی و نام و نشان ایرانی داشته باشد.

مرحله سوم سند ملی فناوری نانو ارتقای صنایع موجود، هدف چهارم صادرات پایدار، هدف پنجم بهبود کیفیت زندگی، هدف ششم تمرکز بر نوآوری، هدف هفتم برند‌های جهانی با نشان ایرانی و هدف هشتم توسعه مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است و بررسی مابقی سند به جلسه بعد موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور

https://critter.ir/10/03/2022/%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af/