دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته در اولویت توزیع اعتبارات وزارت علوم

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود گنجی در بازدید از خوابگاه‌های ۱۵ خرداد و شهید فخری زاده دانشگاه اراک، تاکید کرد: سیاست وزارت علوم توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و توجه بیشتر به دانشگاه‌های کمتر توسعه‌ یافته است.

دکتر مسعود گنجی خاطرنشان کرد: خوابگاه‌های در دست بهره‌برداری دانشگاه اراک با توجه به موقعیت جغرافیایی خوب و استقرار در دانشگاه می‌تواند محیط مطلوبی را برای زندگی دانشجویی فراهم کنند.

وی از آمادگی صندوق رفاه دانشجویان برای مساعدت به دانشگاه در چارچوب طرح ارتقاء خوابگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حوزه ورزش خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی خوابگاه‌های جدید میزان ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اراک به حد مطلوبی برسد.

دکتر گنجی در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه نیز شرکت و ضمن تبادل نظر، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اسکان و تأمین اعتبارات و تجهیز خوابگاه‌های جدید در راستای اهداف و در چارچوب ظرفیت های قانونی صندوق رفاه دانشجویان ارائه نمود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در دانشگاه قم نیز حضور یافت و با تصریح بر اینکه دانشگاه قم از حیث ماهیت وجودی و رشته‌های تحصیلی موجود از دانشگاه‌های ویژه کشور است، عنوان کرد: از ویژگی‌های دانشگاه قم که فقط چند نمونه در کشور اینگونه هستند، فضای اختصاصی خواهران است، که ما هم از حوزه وزارتی سعی می کنیم امکاناتی متناسب برای فضاهای اختصاصی بانوان در این دانشگاه فراهم کنیم.

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان، وی در حین بازدید از پروژه‌های در دست احداث دانشگاه قم نیز گفت: دانشگاه قم در چند سال گذشته پروژه‌های خوبی را آغاز کرده که نیمه تمام است، لذا در قالب سیاست ها و مطابق با قانون صندوق رفاه تمام تلاشمان را در مساعدت به تکمیل این پروژه ها خواهیم داشت، تا محیطی آرام و مناسب دانشجویان فراهم شود.

دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته در اولویت توزیع اعتبارات وزارت علوم