گسل‌های “شمال تبریز” و “مشا”،منشأ دو زلزله مهم در تبریز و رودهن

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، در روز ۳ بهمن ماه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ ریشتر تبریز استان آذربایجان‌شرقی را لرزاند و به گفته دکتر علی بیت اللهی رییس مرکز زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این زلزله در جنوب شرقی حاشیه شهر تبریز بین شهر تبریز و شهر باسمنج در عمق ۱۵ کیلومتری و با فاصله ۱۱ کیلومتری از شهر باسمنج در حاشیه شهر رخ داده است.

وی با بیان اینکه احتمالا فعالیت گسل شمال تبریز سبب رخداد زلزله با بزرگی ۴.۴ ریشتر بوده است، یادآور شد: سابقه لرزه‌خیزی گسل شمال تبریز بسیار زیاد و سبب زلزله‌های ویرانگری در این منطقه شده است؛ به طوری که شهر تبریز در طول تاریخ بر اثر فعالیت این گسل چندین بار ویران شده است.

بیت‌اللهی ادامه داد: از نظر لرزه خیزی در ۱۵ سال گذشته در اطراف این رومرکز نزدیک به ۱۴۶۰ زمین لرزه به بزرگی ۲.۵ ریشتر به بالا رخ داده است که نشان دهنده لرزه خیزی بالای منطقه است.

همچنین هفته گذشته در باسمنج استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ ریشتر نیز رخ داد.

در هفته گذشته همچنین رودهن استان تهران زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد که این زلزله در ۳ کیلومتری آبعلی، ۱۰کیلومتری دماوند و ۱۰ کیلومتری رودهن استان تهران رخ داده است.

گسل احتمالی مسبب این زلزله سگمنت هائی از گسل مشاء در سمت شرقی محل اتصال با گسل شمال تهران گزارش شده است.

زلزله ۳.۱ ریشتری در آلاشت استان مازندران از دیگر رخدادهای لرزه ای مهم در هفته گذشته بوده است. جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲ بهمن

در “پَره‌سر” استان گیلان زلزله ۲.۶ ریشتری به ثبت رسید.

در “آران و بیدگل” استان اصفهان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ ۲۵ کیلومتری آران و بیدگل، ۲۶ کیلومتری نوش آباد و ۳۰ کیلومتری سفید دشت این استان بوده است.

یکشنبه ۳ بهمن

در “فین” استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون آن در ۲۶ کیلومتری فین، ۳۴ کیلومتری رویدر و ۵۶ کیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.

“تبریز” استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ ریشتری در عمق ۱۵ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۸ کیلومتری تبریز، ۱۱ کیلومتری باسمنج و ۱۷ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

“باسمنج” استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری باسمنج، ۱۰ کیلومتری تبریز و ۲۰ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

در “میبد” استان یزد زلزله ۲ ریشتری، در کلور استان اردبیل زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

“نیر” استان اردبیل زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲ کیلومتری نیر، ۱۴ کیلومتری سرعین و ۲۲ کیلومتری اردیموسی این استان بوده است.

در “دیهوک” استان خراسان جنوبی نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۶ کیلومتری دیهوک، ۴۲ کیلومتری ارسک و ۵۶ کیلومتری بشرویه این استان گزارش شد.

در “رودهن” استان تهران زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری رودهن، ۱۱ کیلومتری دماوند و ۱۳ کیلومتری بومهن این استان بوده است.

دوشنبه ۴ بهمن

“چلگرد” استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ زمین در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری و ۳۶  کیلومتری قلعه خواجه و ۶۲ کیلومتری ایذه استان خوزستان به ثبت رسید.

“سیرچ” استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری سیرچ، ۲۸ کیلومتری ماهان و ۳۲ کیلومتری کرمان گزارش شد.

در “باسمنج” استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۹  کیلومتری باسمنج، ۱۰ کیلومتری تبریز و ۲۰ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

در این روز،‌ “مراوه تپه” استان گلستان با زلزله ۲.۹ ریشتر و “گیوی” استان اردبیل با زلزله‌های ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۵ ریشتری لرزیدند.

سه‌شنبه ۵ بهمن

در “پَره سر” استان گیلان زلزله ۲.۷ ریشتری، در “فاریاب” استان کرمان زلزله ۲.۹ ریشتری، در “ارجمند” استان تهران زلزله ۲.۵ریشتری، در “خنج” استان فارس زلزله ۲.۸ ریشتری و  در “فین” استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۵، ۲.۶ و ۲.۹ ریشتری به ثبت رسید.

در”جندق” استان اصفهان زلزله ۳.۹ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰۸ کیلومتری جندق، ۱۰۹ کیلومتری انارک و ۱۱۱ کیلومتری زواره این استان بوده است.

 چهارشنبه ۶ بهمن

در “بجنورد” استان خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۵ کیلومتری بجنورد، ۱۹ کیلومتری حصارگرمخان و ۳۰ کیلومتری پیش قلعه این استان گزارش شد.

در “احمد آباد” استان یزد زلزله ۲.۶، در “ساغند” استان یزد زلزله ۲.۹، در “سندرک” استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در “امیریه” استان سمنان زلزله ۲.۵، در “ریز ” استان بوشهر زلزله ۲.۹، در “زیارتعلی” استان هرمزگان زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

پنجشنبه ۷ بهمن

در شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، انبارالوم استان گلستان زلزله ۲.۵، سرگز استان کرمان زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

سیرچ استان کرمان با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری سیرچ، ۱۹ کیلومتری اندوهجرد و ۲۶ کیلومتری گلباف این استان گزارش شد.

جمعه ۸ بهمن

در “سیرچ” استان کرمان بعد از زلزله ۳.۱ زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید.

در “سپیددشت” استان لرستان زلزله ۲.۶ ریشتری رخ داد.

“بهاباد” استان یزد زلزله ای به بزرگای ۳.۱ ریشر در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری بهاباد استان یزد و ۴۶ کیلومتری کوهبنان و ۷۷ کیلومتری کیانشهر استان کرمان بوده است.

زلزله ۳.۱ ریشتری در آلاشت استان مازندران از دیگر رخدادهای لرزه ای مهم در روز ۸ بهمن بوده است که در عمق ۶ کیلومتری و در ۲۱ کیلومتری آلاشت، ۲۷ کیلومتری خوش رود پی و ۲۷ کیلومتری مرزی کلا این استان بوده است.

گسل‌های “شمال تبریز” و “مشا”،منشأ دو زلزله مهم در تبریز و رودهن