آیا کپی برداری از ویدیو آموزشی برای استفاده شخصی جایز است؟

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه مجازی به‌نشانی ([email protected]) استفتایی از معظم‌له پیرامون «‌کپی برداری برای استفاده شخصی» و جواب ایشان را منتشر کرده است.

کپی برداری برای استفاده شخصی

سوال: بسته آموزشی ویدئویی را از مؤسسه‌ای خریداری کردم؛ آیا جایز است که از این محصول، فقط برای استفاده شخصی کپی برداری کنم؟

جواب: کپی برای استفاده شخصی اشکال ندارد.

https://critter.ir/12/03/2022/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/