کتاب‌های «رشد کودک» و «بازی متن و تصویر» به کتابفروشی‌ها آمدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رشد کودک» نوشته فیلیپ تی، رزالین ایچ، شوت با ترجمه مریم زارع و مهدی رحیمی و «بازی متن و تصویر» نوشته ماریا نیکولایوا، کارول اسکات با ترجمه فریبا خوشبخت و محبوبه البرزی از مجموعه کتاب‌های نقد و نظریه ادبیات کودک به‌تازگی توسط انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شده‌اند.

هر دو کتاب با هدف نظریه‌های مربوط به رشد کودکان و همچنین کارکرد کتاب‌های تصویری گزارش جامعی درباره ویژگی‌های ادبیات کودک است که تحقیق‌های چند دهه را در برمی‌گیرد و رابطه بین نویسنده و اثر و خواننده را می‌کاود.

مؤلف در کتاب «رشد کودک» با بررسی ماهیت روان‌شناسی رشد، روش‌های شناخت کودکان را بررسی می‌کند؛ یعنی شناخت کودک از چشم‌اندازهای نظری و فلسفی گوناگون، شناخت کودک در معنای فرهنگی و شناخت کودک در بافت تاریخی. و نتیجه می‌گیرد آشنایی با نظریات کودکی و نوجوانی از ضروری‌ترین ابزار اندیشیدن درباره‌ی ادبیات کودک و نوجوان است.

در کتاب «بازی متن و تصویر» مؤلف رابطه یا بازی میان متن واژگانی و متن دیداری و نقش این رابطه را در زیباشناسی و تفسیر کتاب‌های تصویری با مثال گوناگون نشان داده است؛ در واقع مؤلف در این کتاب با بررسی نشان داده است اهمیت متن و تصویر یکسان است.

مجموعه «نقد و نظریه ادبیات کودک» به دبیری مرتضی خسرونژاد منتشر شده و پیش از این‌مجموعه سه‌جلد به نام‌های هنر یا پداگوژی؟، نقد، نظریه و ادبیات کودک، مطالعات ادبیات کودک نیز منتشر شده است.

کتاب‌های «رشد کودک» و «بازی متن و تصویر» به کتابفروشی‌ها آمدند