تاکید بر همکاری ایران و قزاقستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حسین کوساینف دستیار ارشد دادستان کل جمهوری قزاقستان با علی اکبر بخـتیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که سعید فوائدی مدیرکل امور بین الملل دادستانی کل کشور نیز حضور داشت بر لزوم همکاری منسجم میان دستگاه های قضایی دو کشور در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی تأکید شد.

همچنین در این دیدار موضوعاتی از جمله مسائل دریای خزر، تبادل محکومان و توسعه مناسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه تأکید شد.

تفاهم‌نامه همکاری بین دادستان‌های کل دو کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به امضا رسیده است.

تاکید بر همکاری ایران و قزاقستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته