هیات مدیره‌ جدید «انجمن فیلم کوتاه ایران» انتخاب شدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، مجمع عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران امروز سه شنبه در سالن سیف الله داد در خانه سینما شماره یک برگزار شد و اعضای جدید هیات مدیره‌ «انجمن فیلم کوتاه ایران» انتخاب شدند.

مسعود امینی تیرانی، آرش رصافی، الهام آقالری، امیر توده‌روستا، کاوه قهرمان، رضا اسدی و بهمن دادفر برای یک دوره دوساله به عنوان هیات مدیره جدید و وحید حسینی نامی به عنوان بازرس انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شدند.

همچنین آرمان فیاض و مرتضی علی عباس میرزایی و به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره و علی رشیدی‌فر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در اولین جلسه‌ رسمی هیات مدیره مسعود امینی‌تیرانی به عنوان رئیس و آرش رصافی به عنوان نائب‌رئیس، کاوه قهرمان به عنوان دبیر، الهام آقالری به عنوان سخنگو و رضا اسدی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

هیات مدیره‌ جدید «انجمن فیلم کوتاه ایران» انتخاب شدند