«ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی» تالیف فیلیپ بانیارد و کارا فلانگان با ترجمه محمد کیاسالار و حمیدرضا نمازی توسط انتشارات ارجمند منتشر شد.

«ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی» پس از پیشگفتار مؤلفان، در هفت فصل به طرح بحث می‌پردازد که عناوین این هفت فصل عبارتست از: درست و غلط؛ شیوه مواجهه با مسئله‌های اخلاقی؛ اصول و دستورعمل‌های اخلاقی؛ پژوهش روان‌شناسی بر سوژه‌های انسانی؛ پژوهش روان‌شناسی بر سوژه‌های حیوانی؛ روان‌شناسی در مقام عمل؛ اخلاق و طرح پژوهشی شما.

در مقدمه این کتاب آمده است: «خوب یا بد؟ درست یا غلط؟ خدمت یا خیانت؟ ما چگونه اینها را بازمی‌شناسیم و چگونه دربارۀ رفتار دیگران داوری می‌کنیم؟ اخلاق کاربردی، قواعد و قوانینی در اختیار ما می‌گذارد که به کمک آنها می‌توانیم این گونه داوری‌ها را انجام دهیم. درست است که در بیشتر موارد نمی‌توانیم پاسخ قطعی و روشنی به پرسش‌های بالا بدهیم و این مسئله می‌تواند هم امیدوارکننده باشد، هم ناامیدکننده؛ اما طرح مباحث اخلاق روان‌شناسی در سالیان اخیر توانسته است چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی اخلاق و روان‌شناسی بگشاید. این کتاب کوشیده است زمینه‌ای را برای مخاطبانش فراهم آورد تا آنها بتوانند خود را در موقعیت داوری قرار دهند و نظر خود را درباره مسئله‌های اخلاقی در حوزه روان‌شناسی ابراز کنند…»

مخاطبان این کتاب دانشجویان و دانش‌آموختگان روان‌شناسی، اخلاق، فلسفه و جامعه‌شناسی هستند.

کتاب «ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی» تالیف فیلیپ بانیارد و کارا فلانگان با ترجمه محمد کیاسالار و حمیدرضا نمازی در قطع وزیری با جلد گالینگور در ۲۰۸ صفحه با قیمت ۶۹ هزارتومان توسط انتشارات ارجمند منتشر شده است.

«ملاحظات اخلاقی در روان‌شناسی» منتشر شد