مصوبه تبعیض‌آمیز مربوط به فرزندان اعضای هیئت علمی برای چندمین بار ابطال شد

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اجتماعی –

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مصوباتی که نسبت به آن اعتراضات فراوانی شده، مربوط به مجوز خاص و تبعیض آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است که به موجب آن مصوبه می توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند، منتقل شوند.

براساس این گزارش و  به دنبال درخواست اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی مصوب تیرماه 1399 و متمم آن مهر ماه 1399 و شهریور ماه 1400 از زمان تصویب و ابطال نامه مورخ 28/6/1400 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و نامه رئیس سازمان سنجش در خصوص ابلاغ متمم دستورالعمل مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به دانشگاه ها را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند 9 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی دانست و آن را باطل کرد.

گفتنی است این مصوبه از زمان تصویب از گذشته تا کنون اعتراضات فروانی را در پی داشته و دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف آن را ابطال کرده است که مفاد آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 16 مورخ 24/1/1382 و دادنامه 929 مورخ 14/12/1391 و دادنامه 1229 مورخ 22/4/1400 نیز  موید این امر می باشد. اما این بار با دستورالعمل و متمم جدیدی با شکل دیگری تدوین و اجرایی گردید که با ورود رئیس دیوان عدالت اداری به موضوع و درخواست اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل تبعیض آمیز که موجب نابرابری عدالت آموزشی شده بود را  برای چندمین بار ابطال کرد.

در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

انتهای پیام /

مصوبه تبعیض‌آمیز مربوط به فرزندان اعضای هیئت علمی برای چندمین بار ابطال شد