اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران «اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران» را برگزار می‌کند. هدف این کنفرانس آگاهی نخبگان علمی از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران و راهبردها و تجربیات دهه‌های گذشته در بسط ایده‌های عدالت توزیعی، تقویت پشتوانه نظریه و شناساندن نظریه‌های عدالت در حوزه ایران و اسلام، و همچنین ارزیابی وضعیت اجرای عدالت در ایران مطابق برنامه‌های توسعه است.

محورهای این کنفرانس عبارتند از «عدالت اجتماعی و حکمرانی اجتماعی: ابزارها، تجربیات و راهبردها»، «عدالت اجتماعی و توسعه در ایران»، «عدالت سلامت در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها»، «عدالت آموزشی در ایران: عملکردها، تجربیات و چشم‌اندازها»، «عدالت اجتماعی در اسلام»، «ارزیابی عدالت اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی» و «بازخوانی نظریه عدالت جان رالز در ایران پس از ۵۰ سال»

کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. دبیر علمی این کنفرانس، حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.

اطلاعات بیشتر دربارهٔ اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران، در وب‌سایت این کنفرانس به نشانی justiceconf.ut.ac.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران برگزار می‌شود