دیپلماسی اقتصادی؛ نگاهی به آینده جهان دارد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، کتاب دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی عنوان اولین تألیف اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به قلم دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیرحسین عرب‌پور است که به طور مشترک از سوی دانشگاه امام صادق (ع) و شورای‌ راهبردی روابط‌ خارجی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است.

این  اثر با طرح این ایده که ادبیات نظری دیپلماسی اقتصادی بایستی در بستر فهم مؤلفه‌های نظم‌جهانی کنونی آموخته شود، در بخش اول به موضوعاتی از قبیل انقلاب‌های‌ فناورانه، تطور معنایی مفهوم قدرت، وابستگی‌متقابل، جهانی‌شدن، تجارت‌آزاد، نظام مالی‌بین‌الملل دلار پایه و منطقه‌گرایی پرداخته است.

بخش دوم از این اثر تألیفی به تجربه دیپلماسی‌ اقتصادی چین (به عنوان کاندیدای قدرت آینده نظم جهانی) و دیپلماسی‌اقتصادی ترکیه (به عنوان کاندیدای قدرت منطقه‌ای) در سطوح راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات توجه کرده است.

پشت جلد کتاب برای معرفی آن آمده است: فهم چندسطحی از سیاست‌خارجی کشورها، و واقعیات عقبه جهان‌بینی آن، دو مقوله‌ مهم و اساسی است که در فضای تعاملات بین‌المللی نقطه اتکای مهم و اساسی برای درک موضوع دیپلماسی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی است.

 جهان کنونی مؤلفه‌هایی یافته است که مخصوص به این دوره تاریخی است. این مؤلفه‌ها یا همان واقعیات مقیّد به زمان، بخشی از لایه جهان‌بینانه سیاست خارجی و به‌دنبال آن بسترهای شکل‌گیری دیپلماسی در عصر حاضر است.

تصور حضور در میان باشگاه قدرت‌های نوظهور، متوقف به طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای کارآمد، پویا و مؤثر از دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، شناخت تجربه قدرت‌های نوظهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی به‌مثابه فهم صحیح از کیفیت روابط دوجانبه هر کشور با قدرت‌های پیش‌روی نظم جهانی است.

بروز و ظهور قدرت‌های نوظهور و رفتارهای برخی کشورهای جهان نظیر چین، ترکیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و … حاکی از داعیه پی‌ریزی نظم جایگزین جهانی است. جمع میان تجربه‌های این کشورها، پس از فهم سازگار با اقتضائات تاریخی دیپلماسی اقتصادی، مهم‌ترین گام از دانش سیاست‌گذاری این امر است که بایستی در اختیار متصدیان امر و اندیشه‌ورزان قرار گیرد.

امروزه با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران با شرایط بین‌المللی دشواری روبه‌رو شده است، استفاده از این تجارب و سیاست‌ها و راهبردها، و رسیدن به الگوی بومی در پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، حائز اهمیت است. این تجربه‌ها، نمونه‌های عینی از تشکیل دولت‌های تجاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی در ضمن فهم صحیح از مؤلفه‌های کنونی نظم جهانی مانند وابستگی متقابل، تجارت آزاد، انقلاب‌های فناورانه، منطقه‌گرایی و رژیم‌های بین‌المللی به‌شمار می‌آید که با منطق نوشتار حاضر مطابقت قابل‌توجهی دارد.

کتاب دیپلماسی اقتصادی؛ روندها و چشم‌انداز منطقه‌ای و جهانی، در ۳۳۴ صفحه به چاپ رسیده است.

دیپلماسی اقتصادی؛ نگاهی به آینده جهان دارد