موانع قانونی و حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی رفع شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نشستی با سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی کشور ضمن تاکید بر اصلاح موارد قانونی نهاد بر ضرورت برگزاری منظم جلسات بررسی این موضوع تا حصول نتیجه تأکید کرد.

مهدی رمضانی سرپرست نهاد در نشستی با محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به ارائه گزارشی از فعالیت ها، اقدامات نهاد و مشکلات قانونی نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت.

در این نشست که یاسر احمدوند معاون فرهنگی، سید محمود اسلامی معاون اداری و مالی و سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند، ضمن بررسی مشکلات و مسائل پیش روی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر ضرورت اصلاح موارد قانونی نهاد تأکید شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست ضمن ارائه راهکارهای موجود برای حل مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی بر ضرورت برگزاری مستمر این جلسات تا حصول نتیجه تأکید کرد.

رییس هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: رفع مشکلات حقوقی و قانونی نهاد می تواند در گسترش فعالیت‌های این نهاد عظیم مردمی و همچنین توسعه فرهنگ ایران اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ضرورت دارد رفع مشکلات نهاد در اولویت دغدغه مدیران فرهنگی قرار بگیرد. این مسیر با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیش خواهد رفت.

موانع قانونی و حقوقی نهاد کتابخانه‌های عمومی رفع شود