روسای کمیسیون های فدراسیون اسکیت مشخص شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون های فدراسیون اسکیت با حضور فضلی سرپرست فدراسیون، عتیقه چی دبیر کل، باقری نماینده امور مجامع، نوری نماینده حراست، بخارایی منشی کمیسیون ها و اعضای اصلی و علی البدل در سالن جلسات فدراسیون اسکیت برگزار شد.

در ابتدای این نشست عتیقه چی دبیر کل و دبیر مجمع فدراسیون در خصوص دستورالعمل و شرایط و وظایف کمیسیونها توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه فضلی سرپرست فدراسیون ضمن خوش آمدگویی به اعضاء در مورد حضور و وظایف اعضای کمیسیون ها تا مجمع انتخاباتی توضیحاتی را ارائه نمودند.

در ادامه اعضای اصلی کمیسیون های مربیان، داوران و ورزشکاران طبق بند یک ماده ۴ دستورالعمل کمیسیون ها، محمد محسن هنرجو را به عنوان رییس کمیسیون مربیان، محسن بهلولی زنجانی را به عنوان رییس کمیسیون داوران و فرزاد هوشیدری را به عنوان رییس کمیسیون ورزشکاران انتخاب نمودند.

در پایان نیز کلیه اعضای اصلی و علی البدل ابلاغ های خود را از دبیر کل فدراسیون دریافت نمودند.

روسای کمیسیون های فدراسیون اسکیت مشخص شدند