دو بازیکن پرسپولیس قراردادشان را تمدید کردند

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، قرارداد محمد عمری و علی جودکی دو بازیکن رشد یافته در آکادمی فوتبال پرسپولیس به ترتیب به مدت پنج و سه سال تمدید شد.

این دو بازیکن در تیم امید پرسپولیس فعالیت داشتند و پس از آن به تیم اصلی ملحق شدند.

کادر فنی با توجه به عملکرد این دو بازیکن در تمرینات، نظر خود را به باشگاه اعلام کرد که در پی آن، نسبت به عقد قرارداد جدید با آنها اقدام شد.

در حال حاضر بازیکنانی دیگر از آکادمی فوتبال پرسپولیس، تحت نظر و بررسی کادر فنی قرار دارند.

https://critter.ir/21/02/2022/%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%a9%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c/