قائم مقام پیشین باشگاه استقلال عزادار شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ساعدی قائم مقام پیشین باشگاه استقلال در غم از دست دادن پدرش سوگوار شده است.

گروه ورزشی خبرگزاری این ضایعه را به ساعدی تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم آمرزش می‌طلبد.

https://dailybulletin.ir/24/12/2021/%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/