پرسپولیس برای تاجیک ها ITC دریافت کرد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به ثبت درخواست خود، ITC «وحدت هنانوف» و «منوچهر صفروف» را از باشگاه دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان دریافت کرد.

به این ترتیب اقدام برای دریافت کارت بازی برای این دو بازیکن که پیش از این قرارداد سه ساله ایشان در سازمان لیگ ثبت اولیه هم شده بود، انجام خواهد شد.

پرسپولیس برای تاجیک ها ITC دریافت کرد