عذرخواهی آجورلو پس از حرکت جنجالی‌اش

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، مصطفی آجورلو پس از حرکت جنجالی‌اش در حاشیه نشست رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با انتشار یک استوری عذرخواهی کرد.

عذرخواهی آجرلو پس از حرکت جنجالی‌اش

https://critter.ir/28/02/2022/%d8%b9%d8%b0%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%ac%d9%88%d8%b1%d9%84%d9%88-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b4/